Karakteristikama mreže Kristal Long Life® mogu se dodati veći mehanički kvaliteti , čime se obezbeđuje veća otpornost na abraziju na mestima oslonca.